Spenshult sjukhus blir ett av Sveriges större asylboende

Migrationsverket har ingått avtal med Transmedica A/S om att etablera ett av Sveriges största asylboende på Spenshult sjukhus nordöst om Halmstad i Region Halland. 


Läs mer

______________________________________________________

Sjukhuset har avvecklat sin sjukvårdsenhet under 2014 

REUMATOLOGI
 
För dig som är Hallänning och patient med inflammatorisk ledsjukdom hänvisar vi till Capio Movement på telefon 035-162460 www.capiomovement.se

Information finns också på www.regionhalland.se/reumatologi

För dig som enbart varit inneliggande på vår rehabilitering och boende i Västra Götaland hänvisar vi till:

http://www.brackediakoni.se/enheter/mosseberg

http://www.brackediakoni.se/enheter/rehabcenter-trekloverhemmet

För patienter tillhörande vår Helsingborgsklinik kommer verksamheten på
Järnvägsgatan 10 att fortsätta. Telefon: 042-311 11 72


ORTOPEDI

Vår ortopediska verksamhet har avvecklats. Du som är opererad här och har ett planerat återbesök efter din operation kommer att bli kallad till oss eller till Capio Movement i Halmstad.
  

KONTAKT

Vid  journalfrågor kontakta oss på 035-263 5000 vardagar 9-12.