Spenshult sjukhus

Spenshults sjukhus som drivs av Axess Medica har bedrivit reumatologi under drygt 60 år. Många människor har här fått hjälp med sina kroniska sjukdomar och haft Spenshult som sitt andra hem. Utvecklingen av behandlingsmetoder och nya läkemedel har de sista 10 åren minskat behovet av inneliggande rehabilitering och ortopediska operationer hos patienter med inflammatorisk ledsjukdom. Detta i kombination med att Capio Movement nu övertar vården av reumatiker från Halland gör att Spenshult sjukhus och Spenshult klinik i Kungsbacka, avvecklar sin verksamhet efter den 11 juli 2014.

För dig som är Hallänning och patient med inflammatorisk ledsjukdom hänvisar vi till Capio Movement på telefon 035-162460 www.capiomovement.se

Information finns också på www.regionhalland.se/reumatologi

För dig som enbart varit inneliggande på vår rehabilitering och boende i Västra Götaland hänvisar vi till:

http://www.brackediakoni.se/enheter/mosseberg

http://www.brackediakoni.se/enheter/rehabcenter-trekloverhemmet

För patienter tillhörande vår Helsingborgsklinik kommer verksamheten på
Järnvägsgatan 10 att fortsätta. Telefon: 042-311 11 72

Vår ortopediska verksamhet avvecklas efter den 11 juli. Du som är opererad här och har ett planerat återbesök efter din operation kommer att bli kallad till oss eller till Capio Movement i Halmstad.

CANCERREHABILITERINGENS VERKSAMHET FORTSÄTTER
HÖSTEN 2014. Se separat schema. 

Vid ev frågor kontakta oss på 035-263 5000 alla vardagar 9-12.
 

 

CANCER-REHABILITERING