Välkommen till Spenshult sjukhus

Spenshult sjukhus är ett specialistsjukhus inom ortopedisk kirurgi, avancerad hand- och fotkirurgi, reumatologi, reuma- cancer- och smärtrehabilitering. Du får alltid hjälp av specialister med lång erfarenhet och stor kunskap.  

Vi har högsta specialistkompetens inom reumatologi med ett FoU-centrum (Forskning och Utveckling) som ger vetenskapligt stöd för medarbetarna på sjukhuset om den senaste utvecklingen.

Hur blir jag patient »

CANCER-REHABILITERING
smärt rehabilitering
VÅRDGARANTI ORTOPEDI

INFORMATION

2014-04-17

Den planerade flytten av ortopedisk verksamhet till Falkenberg har stoppats på
grund av osäker patienttillgång.
Läs mer »

Capio Movement tar över reumatikervården i Halland »